Јавно комунално предузеће Расина обавља делатност од општег интереса за општину Брус

Прљаво или чисто није исто!!

Циљ ЈКП Расина је да, у сарадњи са најмлађима, подигне еколошку свест о важности селективног одлагања отпада.

За чистији град