МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСА

    Поводом неповољне епидемиолошке ситуације на подручју бруске општине, ОпШВС је  на својој седници донео низ закључака који се односе на спречавање ширења корона вируса и заштиту грађана.  

    Обавезно је ношење заштитних маски као превентивна мера појачаног здравственог надзора ,  ради спречавања ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у свим затвореним просторима, трговинским радњама, занатским објектима и објектима за пружање игара на срећу, јавним институцијама, банкама, поштама, образовним  и др.институцијама, у јавном превозу, како од стране запослених тако и од стране корисника услуга

      Препоручује се обавезно држање физичке дистанце од минимум једног метра уз обавезно ношење заштитне опреме, а све у циљу спречавања ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

                 Општинска управа Брус, сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање и друге           службе на подручју општине Брус, у обавези су да се придржавају Инструкције о организацији радних простора у органима државне управе и служби Владе РС у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.    

                  Препоручује се  да се сахране својих најближих обављају у што мањем броју присутних лица без примене осталих других обичаја, уз придржавање свих прописаних мера спречавања ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 .

                 ЈКП ,, Расина“ Брус да врши редовну дезинфекцију свих јавних површина, градских улица и тротоара, круга Дома Здравља Брус, као и других јавних површина са великом фреквенцијом људи.

 


Објављено у : Vesti