Комунални послови

РЈ Чистоћа

Основна  делатност  РЈ ''Чистоћа'' је изношење и депоновање смећа ,  хигијена  јавних површина и одржавање зелених површина у граду.На пословима изношења смећа свакодневно се на терену налазе возила за прикупљање смећа из контејнера и канти.Осим тога , током целог дана на терену се налази и особље ове радне јединице које је ангажовано на уклањању уличног смећа.
Изношењем смећа , поред града и приградских насеља, обухваћено је још 30 од укупно 58 насељених места.Обим и интезитет изношења смећа највећи је у граду.Број корисника наших услуга је  2.400 у категорији домаћинства и 320 радних организација.

cistoca


Током године, на депонију ''Слава'' извезе се око 4.000 тона комуналног отпада од чега је око 8т картона и пет амбалаже.
Током 2018.године са радом је почео рециклажни центар који је финансиран  средствима Немачке развојне агенције ГИЗ.У оквиру пројекта ''Развој система одвојеног прикупљања отпада за рециклажу'' који ГИЗ, поред Бруса, реализује и у Крушевцу, Александровцу и Варварину, Комунално је добило по  30 контејнера за папир, ПЕТ амбалажу и пластику ,50 металних контејнера за мешовито смеће, 500 канти за домаћинства и возило за превоз  отпада  на пресовање и даље  на рециклажу.

cistoca


Прањем  јавних површина  у зони један  је обухваћено 53.157 м2коловоза, тротоара и паркинг простора  а у зони два 52.210 м2.
Програмом одржавања јавне хигијене , предвиђено је и одржавање чистоће  саобраћајница  на територији Брзећа у зони раскрснице путева  Брус- Мрамор Брзеће- Копаоник.На основу договора са локалном самоуправом и СО Брус , које су покретачи ове акције, предмет програма је 3.000м саобраћајнице од поменуте раскрснице према Мрамору, 1.390м према врху Копаоника и 650 м према Брусу, укупно 5.040м , односно 32.760 м2.

cistoca


''Чистоћа'' је задужена и за одржавање јавног зеленила,градске фонтане и линеарног зеленила.
Посебна пажња се посвећује градском парку где се у складу са потребама врши обнова травњака, сађење цвећа и украсног биља.Током летњих месеци предвиђено је кошење  и сакупљање траве као и заливање цветних алеја и зелених површина.

cistoca


Део активности је усмерен на редовно чишћење градских фонтана и контролу  исправности у раду млазница и прелива.Програмом је ,такође ,  обухваћено одржавање украсног биља на фонтанама  и на површини у њиховој  непосредној близини.


Под  одржавањем линеарног зеленила подразумева се периодично орезивање дрвореда, сеча деградираних стабала и сађење нових садница. С обзиром да се у овој зони налазе и канте за отпатке и клупе за одмор, оне су такође предмет одржавања наше радне јединице.

 

РЈ Пијаца

Зелена пијаца има 37 металних тезги за продају пољопривредних производа, 30 бетонских места за продају цвећа и 5 места за продају робе из камиона. У пословно-стамбеном објекту у непосредној близини зелене пијаце, налази се затворени простор за продају млека и млечних производа, где је смештено 8 тезги.

pijaca

На локацији код Аутобуске станице Брус налази се тзв. ''бувља ''пијаца на којој за одржавање вашара буде и до  200 продајних места.Пазарним даном током године, четвртком, тај број је драстично смањен.

pijaca

Поред зелене и ''бувље'' пијаце, ЈКП ''Расина''  поседује и сточну пијацу која се налази у непосредној близини ромског насеља и градског гробља.