О нама

Седам деценија комуналне делатности у Брусу


Прва Комунална установа при Срезу копаоничком , оснива се одмах по ослодођењу 1946.године. Седиште установе било је у кући Сауловића. Установа је имала Јавно купатило, које је било смештено у дворишту прве основне школе ,и пекару.


 Комунално предузеће ''Победа'' се основано  1962.године.Предузеће је прво било смештено у кући Циге Марјановића, а касније преко пута Мрамора.
Комунално предузеће ''Развитак'' Брус основано је решењем СО Брус бр 1351/1 од 28.02.1964.године .Предузеће је регистровано за обављање послова одржавања водовода, пијаце и чистоћу.Осим тога, обављало је и пекарску делатност и то производњу хлеба и разних пецива.За обављање комуналне делатности предузеће је поседовало основна средства у смислу запреге, двоосовинских кола, санке и чезу са гуменим точковима и наравно коња са потребном опремом.За обављање пекарске делатности такође је постојала одговарајућа опрема.


Удруживањем у Пољопривредно трговински комбинат ''Копаоничанка'', предузеће је даље обављало комуналну делатност као ООУР ''Услуга'', с тим што је из делатности искључена пекара.


Данас предузеће послује као ЈКП ''Расина''. Регистровано је у Привредном суду у Краљеву крајем 1989.  на основу одлуке СО Брус од 17.новембра исте године.Рад је организован у следећим секторима пословања – водоснабдевање(водовод и инкасанти),комунални послови (чистоћа, пијаца и погребне услуге) и грађевинско- услужни послови (грађевинска оператива и механизација).

 

Стандарди


ЈКП''Расина'' је носилац бонитетне оцене А+, сертификата који потврђује да је пословни субејкат у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији.Пословни субјекат испуњава све критеријуме и спада у сам врх бонитетне изврсности.

cistoca
Сертификат ''Фирма од поверења'' додељује се привредницима са добром репутацијом међу клијентима и пословним сарадницима.Сертификација је базирана на иновативном софтверском методу уз помоћ ког се трага за негативним коментарима на интернету, а који је упућен на адресу привредног субјекта.Чињеница да о ЈКП ''Расина'' није било негативног коментара,истом  је омогућило учешће у пројекту ''Фирма од поверења'',Центра за истраживање мишљења клијената.
Сертификат ''Фирма од поверења'' је додељен за одличну репутацију и доследност у раду, као и за коректну сарадњу са клијентима и пословним сарадницима.