Copyrights

За чистији град.

Јавно комунално предузеће "Расина" обавља делатност од општег интереса за општину Брус

Последња обавештења

Наше услуге

Снабдевање водом за пиће

Одржавање водоводне и канализационе мреже

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Управљање комуналним отпадом

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одржавање јавних зелених површина

Одржавање улица и путева

Управљање пијацама

Погребне услуге и управљање гробљима

Преузимање докумената

Документи у ПДФ форми, као што су одлуке, ценовници, правилници и др.

Распоред сакупљања 

комуналног отпада

Распоред по данима и улицама

Рекламације

Корисници могу поднети рекламацију на одређену услугу у року од 10 дана од датума достављања обрачуна.

Пријава квара

Пријава квара путем обрасца

Контактирајте нас:

Ваша питања, сугестије и примедбе можете слати попуњавањем овог формулара а ми ћемо се потрудити да одговоримо у најкраћем року.

  • Facebook

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Адреса: Краља Петра Првог 8a, 37220 Брус

Телефон: 037 3825 486

Мејл: jkp.rasina@gmail.com

Правна служба:

pravnasluzba.jkprasina@gmail.com

Рачуноводствена служба:

racunovodstvo.jkprasina@gmail.com

Комерцијална служба:

nabavka.jkprasina@gmail.com

Бесплатна инфо линија: 0800 353 707

1613582926809_edited