Фонтана
Фонтана

Фонтана Брус

Парк
Парк

Парк Брус

Парк
Парк

Цвеће

Фонтана
Фонтана

Фонтана Брус

1/4

За чистији град.

Јавно комунално предузеће "Расина" обавља делатност од општег интереса за општину Брус

Последња обавештења

НАШЕ УСЛУГЕ

Снабдевање водом за пиће

Одржавање водоводне и канализационе мреже

Управљање комуналним отпадом

 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одржавање јавних зелених површина

Одржавање улица и путева

Управљање пијацама

Погребне услуге и управљање гробљима

Распоред сакупљања комуналног отпада
Рекламације корисника
Јавне набавке
Преузимање докумената

Преузимање докумената

Јавне набавке

Ценовник основних услуга

Пријава квара

Контакт информације
Правилник за кориснике
Пријава квара
Ценовник основних услуга

Распоред сакупљања

комуналног отпада

Рекламације корисника

Правилник за кориснике

Контакт инфо