Фонтана
Фонтана

Фонтана Брус

Парк
Парк

Парк Брус

Парк
Парк

Цвеће

Фонтана
Фонтана

Фонтана Брус

1/4

За чистији град.

Јавно комунално предузеће "Расина" обавља делатност од општег интереса за општину Брус

Последња обавештења

Наше услуге

Снабдевање водом за пиће

Одржавање водоводне и канализационе мреже

Управљање комуналним отпадом

 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одржавање јавних зелених површина

Одржавање улица и путева

Управљање пијацама

Погребне услуге и управљање гробљима

dokumenti_edited.png
image_edited.png
image_edited.png
cenov_edited.png
pravilnik_edited.png
reklamacije_edited.png
image_edited_edited.png
prijava_edited.png
image_edited_edited.png