ПРЕУЗИМАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

Обавештавамо сва физичка и правна лица да у кругу ЈКП "Расина" могу да преузму одређену количину  средства на бази натријум-хипохлорита, које могу да користе за дезинфекцију радних површина, стамбених објеката, као и и дезинфекцију руку.

Молимо вас да понесете своју амбалажу, не већу од 5 литара.


Објављено у : Vesti