top of page
  • ЈКП „Расина” Брус

Важно обавештење и апел за наменско и рационално коришћење воде за пиће

Обавештавамо све кориснике услуга водоснабдевања ЈKП "Расина" Брус да је услед изразито високих дневних температура и дугог периода суше дошло до смањења капацитета изворишта воде, а са друге стране свакодневно смо суочени са енормним повећањем потрошње воде од стране корисника наших услуга, што све заједно има за последицу смањење притиска у водоводној мрежи.


ЈКП "Расина" Брус је због тога суочена са недостатком воде за све кориснике проузрокованим великом и нерационалном потрошњом.


Потрошачи у вишим зонама наше општине већ осећају последице недостатком воде и ЈКП "Расина" Брус на разне начине покушава да водоснабдевање учини стабилним.


Како бисмо свим корисницима са територије наше општине обезбедили коришћење воде, принуђени смо да свим корисницима наших услуга дистрибуирамо воду мањег притиска. Сви објекти за дистрибуцију воде раде максималним капацитетом, обезбеђене су оптималне количине воде, али је могуће да у одређеном периоду дана дође до смањења притиска у дистрибутивној мрежи Бруса, односно до местимичног прекида у водоснабдевању појединих приградских насеља.


Из наведеног разлога апелујемо на потрошаче да се вода користи искључиво наменски и рационално за пиће, припремање хране и санитарну употребу. Нерационална потрошња се пре свега односи на заливање башти, воћњака, дворишта, расхлађивање бетона, прање аутомобила и друго.


ЈКП "Расина" Брус ће у сарадњи са надлежним инспекцијским службама вршити проверу потрошње воде од стране наших корисника и у случају идентификације корисника услуга који ненаменски користе воду, против истих ће се покренути одговарајући поступак пред надлежним органима.


Одлуком о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус у члану 90 став 1. алинеја 5, предвиђена је казна:


„За ненаменско коришћење воде са јавне водоводне мреже као и са сеоског водоводног система, утврђује се новчана казна у износу од 20.000-50.000 динара за физичка лица“.


Молимо кориснике за разумевање и сарадњу.

Comments


bottom of page