top of page
  • ЈКП „Расина” Брус

Обавештење о измени режима саобраћаја

Услед предстојећих радова на изградњи и реконструкцији атмосферске и фекалне мреже у Расинској улици у Брусу привремено ће се изменити режим саобраћаја у зони радова почев од дана 6.3.2023. године.


Извођач радова је ДОО Телекомуникација Блаце.


Измена режима саобраћаја спровешће се у складу са Саобраћајним пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измену режима саобраћаја за време извођења радова на изградњи фабрике за прераду отпадних вода, реконструкцију и изградњу канализационе мреже LOT 2, реконструкција и изградња канализационе и атмосферске мреже у општини Брус, заведен под редним бројем 04/3-03-22 из марта 2022. године. Одговорни пројектант: Драган Блажић, број лиценце: 370 Е871 07.


Привремена измена режима саобраћаја важи до 17.4.2023. године.


Молимо грађане за стрпљење и разумевање док трају поменути радови.

Comments


bottom of page