top of page
  • ЈКП „Расина” Брус

Обавештење о услугама доставе рачуна путем електронске поште

У циљу ефективнијег процеса доставе рачуна комуналних услуга Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус својим корисницима (физичким и правним) омогућује услугу бесплатне месечне доставе е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште.


Достава рачуна путем електронске поште активира се на захтев корисника. Попуњавајући образац Захтева за доставу рачуна путем електронске поште корисник се опредељује за овакав начин доставе који ће се примењивати све док се корисник не изјасни другачије.


Фактурисани рачун достављен електронским путем уплаћује се на исти начин као и са рачуном добијеним путем класичне поште у штампаној форми.


Предности електронске доставе рачуна у односу на рачун добијен у штампаној форми су:

- идентичност штампаној форми потписаног рачуна;

- сигурност рачуна и могућност архивирања у дигиталном облику;

- једноставна, ефикасна и еколошки прихватљива достава рачуна;

- друштвена одговорност – допринос очувању животне средине;


Поред личног доласка ради попуњавања обрасца Захтева за доставу рачуна путем електронске поште у управној згради ЈКП „Расина“ Брус, корисници то могу учинити и преузимањем одговарајућег обрасца у PDF формату:
Попуњен образац и скенирану личну карту потребно је доставити на мејл обрачунске службе obracunkom.usl@gmail.com.
Comments


bottom of page