• ЈКП "Расина" Брус

План прекида испоруке воде за насељена места у општини Брус

У циљу ублажавања последица несташице воде са водоводног система, ЈКП "Расина" Брус спроводи План прекида испоруке воде за насељена места у општини Брус.