top of page

Историјат предузећа

Седам деценија комуналне делатности у Брусу
 

Прва Комунална установа при Срезу копаоничком оснива се одмах по ослобођењу 1946. године. Седиште установе било је у кући Сауловића у Брусу. Установа је имала своју пекару, као и јавно купатило које је било смештено у дворишту прве основне школе.


Комунално предузеће „Победа” основано је 1962. године. Предузеће је прво било смештено у кући тадашњег секретара школе, Циге Марјановића, а касније преко пута кафане „Мрамор”.


Две године након „Победе”, оснива се комунално предузеће „Развитак” Брус, решењем СО Брус бр. 1351/1 од 28.02.1964. године. Предузеће је тада регистровано за об ављање послова одржавања водовода, чистоће и пијаце. Осим тога, обављало је и пекарску делатност, пре свега производњу хлеба и разних пецива. За обављање комуналних делатности, предузеће је поседовало основна средства, у смислу запрега, двоосовинских кола, санки, чеза са гуменим точковима и коња са потребном опремом. За обављање пекарске делатности такође је постојала и одговарајућа опрема.


Удруживањем у Пољопривредно трговински комбинат „Копаоничанка”, предузеће је даље обављало комуналну делатност као ООУР „Услуга”, с тим што је из делатности искључена пекара.


Данас предузеће послује као ЈКП „Расина” Брус. Регистровано је у Привредном суду у Краљеву крајем 1989. године на основу одлуке СО Брус од 17. новембра исте године.

bottom of page