top of page

Организација

Јавно комунално предузеће „Расина” Брус је организовано у секторима водоснабдевања (водовод и инкасантска служба), комуналних послова (чистоћа, пијацe и погребне услуге) и грађевинско-услужних послова (грађевинска оператива и механизација).

РЈ Водовод

ЈКП „Расина” Брус одржава око 250 километара дугу водоводну (примарну и секундарну) мрежу. Од извора у нетакнутом делу Националног парка Копаоник, испод самих планинских врхова, до домова Брусјана, стиже једна од најквалитетнијих вода у Србији.


Хемијски и бактериолошки исправну воду из Вигњишта пије велика већина житеља општине Брус, до Златара и Будиловине. Званично се на систему водоснабдевања у 2023. години налази 3438 корисника, физичких и правних лица. Капацитет главног извора у Вигњишту, у зависности од  доба године, креће се од 45 до 100 литара у секунди, док извор Бела Река, одакле се снабдева Брзеће, у секунди избаци од 9 до 15 литара воде. После готово пола века рада, сабирна комора у Вигњишту је реновирана, потпуно преуређена, унутра и споља, а потом и ограђена. Осим ње, радови су изведени и на прекидној комори у Стојановићима.


Процене стручњака су да је извор са Вигњишта веома издашан и да Брусјани, уз рационалну потрошњу, немају разлога за бригу када је водоснабдевање у питању.

За контролу квалитета и исправности воде задужен је Завод за јавно здравље Крушевац.

ЈКП „Расина” Брус

РЈ Чистоћа

Основна делатност РЈ „Чистоћа” је изношење и депоновање смећа, одржавање хигијене на јавним површинама и одржавање зелених површина у граду. На пословима изношења смећа свакодневно се на терену налазе возила за прикупљање смећа из контејнера и канти. Осим тога, током целог дана на терену се налази и особље ове радне јединице које је ангажовано на уклањању уличног смећа.


Изношењем смећа, поред града и приградских насеља, обухваћено је још 30 од укупно 58 насељених места. Обим и интезитет изношења смећа највећи је у граду. Број корисника наших услуга је 2400 у категорији домаћинства и 320 радних организација, установа и осталих правних лица.

 
Током године, на депонију „Слава” извезе се око 4000 тона комуналног отпада.

РЈ „Чистоћа” такође је задужена и за прање и одржавање јавних зелених површина у граду и ТЦ Брзеће као и за одржавање градске фонтане, линеарног зеленила и градског гробља.

Посебна пажња посвећује се градском парку где се, у складу са потребама, врши обнова травњака, сађење цвећа и украсног биља. Током летњих месеци предвиђено је кошење као и заливање цветних алеја и зелених површина.

Део активности је усмерен на редовно чишћење градских фонтана и контролу исправности у раду млазница и прелива. Програмом је такође обухваћено одржавање украсног биља на фонтанама и површинама у њиховој непосредној близини.

Под одржавањем линеарног зеленила подразумева се периодично орезивање дрвореда, сеча деградираних стабала и сађење нових садница. С обзиром на то да се у овој зони налазе и канте за отпатке и клупе за одмор, оне су такође предмет одржавања ове радне јединице.

Fresh Vegetables

Пијачне услуге

Наше предузеће управља зеленом, „бувљом”, односно робном и сточном пијацом.

Зелена пијаца броји 35 металних тезги за продају пољопривредних производа, 34 бетонских тезги за продају цвећа и 5 места за продају робе из камиона. У оквиру простора зелене пијаце у пословно-стамбеном објекту смештено је и 8 тезги за продају млека и млечних производа.

Прекопута аутобуске станице у Брусу налази се „бувља” пијаца са 120 продајних места са по два метра продајног простора.

Поред зелене и „бувље” пијаце, ЈКП „Расина” Брус поседује и сточну пијацу која се налази у непосредној близини ромског насеља и градског гробља.

Fresh Vegetables_edited.jpg

Погребне услуге

bottom of page