top of page
1612434063649_edited_edited.jpg

Организација

Јавно комунално предузеће „Расина” Брус је организовано у секторима водоснабдевања (водовод и инкасантска служба), комуналних послова (чистоћа, пијацe и погребне услуге) и грађевинско-услужних послова (грађевинска оператива и механизација).

lost-places-2178884_1920.jpg

РЈ Водовод

ЈКП „Расина” Брус одржава око 250 километара дугу водоводну (примарну и секундарну) мрежу. Од извора у нетакнутом делу Националног парка Копаоник, испод самих планинских врхова, до домова Брусјана, стиже једна од најквалитетнијих вода у Србији.


Хемијски и бактериолошки исправну воду из Вигњишта пије велика већина житеља општине Брус, до Златара и Будиловине. Званично се на систему водоснабдевања налази 3767 корисника, физичких и правних лица. Капацитет главног извора у Вигњишту, у зависности од  доба године, креће се од 45 до 100 литара у секунди, док извор Бела Река, одакле се снабдева Брзеће, у секунди избаци од 9 до 15 литара воде. После готово пола века рада, сабирна комора у Вигњишту је реновирана, потпуно преуређена, унутра и споља, а потом и ограђена. Осим ње, радови су изведени и на прекидној комори у Стојановићима.


Процене стручњака су да је извор са Вигњишта веома издашан и да Брусјани, уз рационалну потрошњу, немају разлога за бригу када је водоснабдевање у питању.

За контролу квалитета и исправности воде задужен је Завод за јавно здравље Крушевац.

lost-places-2178884_960_720.jpg

РЈ Чистоћа

Основна делатност РЈ "Чистоћа" је изношење и депоновање смећа, хигијена јавних површина и одржавање зелених површина у граду. На пословима изношења смећа свакодневно се на терену налазе возила за прикупљање смећа из контејнера и канти. Осим тога, током целог дана на терену се налази и особље ове радне јединице које је ангажовано на уклањању уличног смећа.


Изношењем смећа, поред града и приградских насеља, обухваћено је још 30 од укупно 58 насељених места. Обим и интезитет изношења смећа највећи је у граду. Број корисника наших услуга је 2400 у категорији домаћинства и 320 радних организација, установа и осталих правних лица.

 
Током године, на депонију "Слава" извезе се око 4000 тона комуналног отпада од чега је око 8 тона картона и "ПЕТ" амбалаже.

"Циљ ЈКП „Расина” Брус је да у сарадњи са најмлађима подигне еколошку

свест о важности селективног одлагања комуналног отпада."

РЈ "Чистоћа" је задужена и за прање и одржавање јавних зелених површина, одржавање градске фонтане, линеарног зеленила и градског гробља.

Посебна пажња посвећује се градском парку где се, у складу са потребама, врши обнова травњака, сађење цвећа и украсног биља. Током летњих месеци предвиђено је кошење као и заливање цветних алеја и зелених површина.

Део активности је усмерен на редовно чишћење градских фонтана и контролу исправности у раду млазница и прелива. Програмом је, такође, обухваћено одржавање украсног биља на фонтанама и површинама у њиховој непосредној близини.

Под одржавањем линеарног зеленила подразумева се периодично орезивање дрвореда, сеча деградираних стабала и сађење нових садница. С обзиром да се у овој зони налазе и канте за отпатке и клупе за одмор, оне су такође предмет одржавања наше радне јединице.

У оквиру пројекта "Развој система одвојеног прикупљања отпада за рециклажу", почетком 2018. године са радом је почео рециклажни центар који је финансиран средствима немачке развојне агенције "ГИЗ" која поред Бруса, акцију реализује и у Крушевцу, Александровцу и Варварину. Комунално предузеће је добило по 30 контејнера за папир, ПЕТ амбалажу и пластику, 50 металних контејнера за мешовито смеће, 500 канти за домаћинства и возило за превоз отпада на пресовање и даље на рециклажу.

Fresh Vegetables

Пијачне услуге

Наше предузеће управља зеленом, "бувљом" и сточном пијацом.

Зелена пијаца броји 35 металних тезги за продају пољопривредних производа, 34 бетонских тезги за продају цвећа и 5 места за продају робе из камиона. У оквиру простора зелене пијаце у пословно-стамбеном објекту смештено је и 8 тезги за продају млека и млечних производа.

Прекопута аутобуске станице у Брусу налази се "бувља" пијаца са 120 продајних места са по два метра продајног простора.

Поред зелене и "бувље" пијаце, ЈКП „Расина” Брус поседује и сточну пијацу која се налази у непосредној близини ромског насеља и градског гробља.

1612434063649_edited.png

Историјат предузећа

Седам деценија комуналне делатности у Брусу
 

Прва Комунална установа при Срезу копаоничком, оснива се одмах по ослобођењу 1946. године. Седиште установе било је у кући Сауловића у Брусу. Установа је имала своју пекару, као и јавно купатило које је било смештено у дворишту прве основне школе.


Комунално предузеће "Победа" је основано 1962. године. Предузеће је прво било смештено у кући тадашњег секретара школе, Циге Марјановића, а касније преко пута кафане "Мрамор".


Две године након "Победе", оснива се комунално предузеће "Развитак" Брус, решењем СО Брус бр. 1351/1 од 28.02.1964. године. Предузеће је тада регистровано за обављање послова одржавања водовода, чистоће и пијаце. Осим тога, обављало је и пекарску делатност, пре свега производњу хлеба и разних пецива. За обављање комуналних делатности, предузеће је поседовало основна средства, у смислу запрега, двоосовинских кола, санки, чеза са гуменим точковима и коња са потребном опремом. За обављање пекарске делатности такође је постојала и одговарајућа опрема.


Удруживањем у Пољопривредно трговински комбинат "Копаоничанка", предузеће је даље обављало комуналну делатност као ООУР "Услуга", с тим што је из делатности искључена пекара.


Данас предузеће послује као ЈКП „Расина” Брус. Регистровано је у Привредном суду у Краљеву крајем 1989. године на основу одлуке СО Брус од 17. новембра исте године.

bottom of page