Tree Stump

Контакт информације

Адреса:

Краља Петра Првог 8a

37220 Брус

Радно време: 07:00-15:00


 МБ:  07262957
ПИБ: 101139329

 Телефон:  037 3825 486

 

Бесплатна инфо линија:

0800 353 707

Мејл:

jkp.rasina@gmail.com

Правна служба:
pravnasluzba.jkprasina@gmail.com

Рачуноводствена служба:
racunovodstvo.jkprasina@gmail.com

Комерцијална служба:
nabavka.jkprasina@gmail.com

Погребна служба: 063 1083 501

Текући рачуни:

Комерцијална банка:

205-12787-42

Поштанска штедионица:

200-2369990101926-06

Банка Интеза:

160-337317-29