top of page
Mountain and River

Контакт информације

Адреса:

Краља Петра Првог 8A, 37220 Брус

Радно време:

Радним данима 07:00-15:00


МБ: 07262957
ПИБ: 101139329

Телефон: 037 3825 486

РЈ Водовод: 063 1027 990 063 1080 365

РЈ Чистоћа: 063 1081 035

РЈ Механизација: 069 1082 306

РЈ Инкасанти: 063 8029 945

Погребна служба: 063 1083 501

Бесплатна инфо линија: 0800 353 707

Мејл:

jkp.rasina@gmail.com

Правна служба:

pravnasluzba.jkprasina@gmail.com

Рачуноводствена служба:

racunovodstvo.jkprasina@gmail.com

Обрачунска служба:

obracunkom.usl@gmail.com

Комерцијална служба:

nabavka.jkprasina@gmail.com

Текући рачуни:

Комерцијална банка:

205-12787-42

Поштанска штедионица:

200-2369990101926-06

Банка Интеза:

160-337317-29

Лице за заштиту података о личности:
Младен Јеличић
Адреса: Кобиље бб, 37220 Брус
Мејл: mladenjelicic@yahoo.com
Телефон: 063 1080 268

bottom of page