Контакт информације

Адреса:

Краља Петра Првог 8a, 37220 Брус

Радно време:

Радним данима 07:00-15:00


 МБ:  07262957
ПИБ: 101139329

 Телефон:  037 3825 486

РЈ Водовод: 063 1027 990 063 1080 365

РЈ Чистоћа: 063 8029 945

РЈ Механизација: 069 1082 306

РЈ Инкасанти: 063 8034 575

Погребна служба: 063 1083 501

Бесплатна инфо линија: 0800 353 707

Мејл:

jkp.rasina@gmail.com

Правна служба:

pravnasluzba.jkprasina@gmail.com

Рачуноводствена служба:

racunovodstvo.jkprasina@gmail.com

Комерцијална служба:

nabavka.jkprasina@gmail.com

Текући рачуни:

Комерцијална банка:

205-12787-42

Поштанска штедионица:

200-2369990101926-06

Банка Интеза:

160-337317-29