top of page
Autumn River Leaves

Рекламације

Корисник комуналних услуга може поднети рекламацију Комисији за рекламацијe предузећа, достављањем писаним путем преко поште или личним достављањем, као и на мејл, уз обавезну назнаку потрошачког броја на који се рекламација односи.

 

Писаним путем рекламација се подноси:

- поштом на адресу ЈКП „Расина” Брус, Краља Петра Првог 8А, 37220 Брус

- путем факса на број 037 3825 486

- путем електронске поште: jkp.rasina@gmail.com

- у пословном објекту ЈКП „Расина” Брус

Приговор предузећу могу да поднесу само корисници наших услуга.

Рок за достављање рекламације је 10 дана од датума пријема обрачуна.

bottom of page