top of page
lost-places-2178884_960_720.jpg

РЈ Чистоћа

● Управљање комуналним отпадом

● Одржавање чистоће на површинама јавне намене

● Одржавање јавних зелених површина

Контакт: 063 1081 035

Основна делатност РЈ „Чистоћа” је изношење и депоновање комуналног отпада, одржавање хигијене јавних и зелених површина. На пословима изношења комуналног отпада свакодневно се на терену налазе возила за прикупљање смећа из контејнера и канти. Осим тога, током целог дана на терену се налази и особље ове радне јединице које је ангажовано на уклањању уличног смећа.


Изношењем смећа, поред града и приградских насеља, обухваћено је још 30 од укупно 58 насељених места. Обим и интезитет изношења смећа највећи је у граду. Број корисника наших услуга је 2400 у категорији домаћинства и 320 радних организација, установа и осталих правних лица.

 
Током године на депонију „Слава” извезе се око 4000 тона комуналног отпада.

РЈ „Чистоћа” такође је задужена и за прање и одржавање јавних зелених површина у граду и ТЦ Брзеће као и за одржавање градске фонтане, линеарног зеленила и градског гробља.

Посебна пажња посвећује се градском парку где се, у складу са потребама, врши обнова травњака, сађење цвећа и украсног биља. Током летњих месеци предвиђено је кошење као и заливање цветних алеја и зелених површина.

Део активности је усмерен на редовно чишћење градских фонтана и контролу исправности у раду млазница и прелива. Програмом је такође обухваћено одржавање украсног биља на фонтанама и површинама у њиховој непосредној близини.

Под одржавањем линеарног зеленила подразумева се периодично орезивање дрвореда, сеча деградираних стабала и сађење нових садница. С обзиром на то да се у овој зони налазе и канте за отпатке и клупе за одмор, оне су такође предмет одржавања ове радне јединице.

Контакт: 063 1081 035

bottom of page