top of page
parking-hero-1024x428.webp

Паркинг сервис

Наплата паркирања врши се радним данима од 07 до 21 час и суботом од 07 до 14 часова. Недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује. 

 

ПЛАЋАЊЕ ПАРКИРАЊА ПУТЕМ СМС-а

Корисник паркирања у обавези је да приликом паркирања свог возила у тексту поруке укуца регистарски број возила које је паркирао, без размака и цртица и са карактеристикама Ć, Č, Š, Ž и Đ  (пример: KŠ123KŠ) и пошаље на број који је одређен за зону у којој је возило паркирано.

– I зона - Црвена зона - 8304 - без временског ограничења 

– дневна карта за Црвену зону 8306 важи до 21 час на дан уплате од понедељка до петка и до 14 часова суботом.

Црвена зона обухвата улице и паркинг места: 

- Краља Петра Првог - од цркве Светог Преображења до раскрснице улице Цветка Јеличића,

- Војводе Степе испред хотела Звезда,

- Милана Кнежевића до раскрснице са улицом Кнеза Милоша

- Мике Ђорђевића до раскрснице са улицом Кнеза Милоша

– Жута зона - друга зона 8305 - без временског ограничења 

– дневна карта - жута зона 8307 – важи до 21 час на дан уплате од понедељка до петка и до 14 часова суботом.

 

Жута зона обухвата улице и паркинг места:

- Насеље Селиште – улице Иве Андрића и Десанке Максимовић до Ватрогасне јединице Брус,

- Краља Петра Првог – код Дома здравља Брус, од раскрснице улица Цветка Јеличића и улице Краља Петра Првог до градског стадиона, паркинг зграде преко пута Комерцијалне банке, паркинг код зграде "лименке",

- Кнеза Милоша код парка испред главне Поште,

- обилазнице око Општине,

- Братиславе Петровић – паркинг испред цркве Светог Преображења,

- Горанских бригада од раскрснице Краља Петра Првог до раскрснице улице Цветка Јеличића,

- Лоле Рибара, од главне Поште до раскрснице улице Ослободилачке,

- Између улице Кнеза Милоша и Лоле Рибара,

- Ослободилачка од раскрснице улице Братиславе Петровић од Основног суда до раскрснице улице Кнеза Милоша,

- Братиславе Петровић од раскрснице улице Ослободилачке до раскрснице улице Мике Ђорђевића - паркинг испред Основног суда,

- Братиславе Петровић од раскрснице улице Хајдук Вељка до Основне школе Брус, преко пута Средње школе,

- Насеље Расадник - Омладинских бригада од Гимнастичке сале до раскрснице улице Првомајске, Копаоничка до раскрснице улице Првомајске и Првомајска,

- све друге улице и паркинг места које су обележена саобраћајном сигнализацијом.

– дневна карта - Жута зона 8307 – важи до 21 час на дан уплате од понедељка до петка и суботом до 14 часова.

Обавештавају се корисници да приликом плаћања паркинг карте слањем СМС порука, закључују уговор о коришћењу услуга са ЈКП „Расина“ Брус, при чему оператори електронских комуникација – Телеком Србија, Yettel и А1, иступају искључиво као заступници ЈКП „Расина“ Брус, у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте, те да се корисници за сва евентуално спорна питања могу обратити директно ЈКП „Расина“ Брус. Такође, обавезе корисника према ЈКП „Расина“ Брус сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених паркинг карата.

ПАРКИНГ КАРТЕ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ

Корисници паркирања који наплату паркирања желе да обаве путем паркинг карте исту могу купити у продајном објекту  ЗТУР „Мода“ у улици Краља Петра Првог 117 у  Брусу, трафици „Мој киоск“ у улици Краља Петра Првог и другим продајним местима са којима буде закључен уговор у Брусу.

MЕСЕЧНА ПАРКИНГ КАРТА

Право на месечну повлашћену паркинг карту у жутој зони имају:

- физичка лица - станари са пребивалиштем у зонираном подручју

- физичка лица - запослени са адресом запослења у зонираном подручју и

- правна лица / предузетници са седиштем у зонираном подручју.

Овим корисницима паркинг карте се издају на месечном нивоу.  

Право на месечну неповлашћену паркинг карту у жутој зони имају:

- физичка лица, 

- правна лица / предузетници. 

Овим корисницима паркинг карте се издају на месечном нивоу.  

 

Право на повлашћену месечну карту за црвену зону имају:

- физичка лица – станари са пребивалиштем у зонираном подручју са јединим излазом на црвену зону.

Месечна паркинг карта за паркирање омогућава кориснику да на паркинг месту остане у неограниченом временском периоду, али му не омогућава, нити гарантује слободно паркинг место.

 

Потребна документација за издавање неповлашћене месечне паркинг карте правном лицу  (предузетнику):

- очитана саобраћајна дозвола возила регистрованог на правно лице предузетника,

- копија решења о регистрацији привредног субјекта (извод из АПР-а),

 

Потребна докуманетација за издавање повлашћене месечне карте правном лицу (предузетнику):

- очитана саобраћајна дозвола возила регистрованог на правно лице предузетника,

- копија решења о регистрацији привредног субјекта (извод из АПР-а) регистрованог на адреси у Брусу.

Месечна карта важи за период од месец дана, почев од дана када се евидентира уплата или од дана за који је корисник назначио у уплати.

 

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ КАРТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 24 САТА ОД МОМЕНТА ИЗДАВАЊА

Налог се издаје за плаћање карте за период од 24 сата од момента издавања. Цена Налога утврђена је званичним Ценовником ЈКП „Расина“ Брус. Корисник је дужан да плати Налог у року од осам дана од дана издавања путем приложене уплатнице или на благајни ЈКП „Расина“ Брус. У случају неплаћања Налога, корисник се излаже ризику плаћања законске затезне камате и трошковима судског поступка. 

Рекламација на издат Налог може се уложити у року од осам дана од дана издавања. Захтев за рекламацију подноси се у просторијама ЈКП „Расина“ Брус радним данима од 7 до 15 часова, путем поште на адресу Краља Петра Првог 8А или путем мејла parkingreklamacije.jkprasina@gmail.com.

 

Наплата паркирања врши се радним данима од 07 до 21 час и суботом од 07 до 14 часова. Недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује. 

Корисник јавних паркиралишта дужан је да: 

- плати коришћење паркинг места према времену задржавања (паркинг картом, електронским путем и др.), 

- правилно унесе потребне податке о времену паркирања на паркинг карти

- на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла видљиво истакне купљену паркинг карту,  

- користи паркинг карту која одговара зони и категорији паркиралишта и возило за које је издата паркинг карта, 

- користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање, 

- користи јавно паркиралиште у складу са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште, 

- поступи у складу са условима других начина плаћања, 

- поступи у складу са извршним решењем инспектора. 

p1.png
p2.png
bottom of page