top of page
  • ЈКП „Расина” Брус

Оглас за продају расходованих основних средстава - возила путем јавног надметања

Јавно надметање одржаће се дана 06.04.2021. године на локацији дворишта управне зграде ЈКП "Расина" Брус, са почетком у 12:00 часова."Кармикс"


Англдозер ТГ50


ФАП 1415/46


Приколица


Comments


bottom of page