top of page
  • ЈКП „Расина” Брус

Издавање пословног простора у закуп

Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се у писаном облику најкасније до 22.07.2021. године на адресу ЈКП „Расина“ Брус, улица Краља Петра Првог 8а, са назнаком Комисији за издавање пословног простора у закуп.


Поступак јавног надметања спровешће се дана 22.07.2021. године у 10:30 часова у пословном простору – локалу ЈКП „Расина“ Брус у улици Краља Петра Првог у Брусу, улаз из улице Солунских бораца.


תגובות


bottom of page